Slovenský zväz judo oznamuje klubom že fond pre podporu športu vyhlasuje výzvu pre všetky amatérske kluby.

SZJ odporúča svojim členom aby sa do tejto výzvy zapojili a čerpali zdroje ponúknuté fondom pre podporu športu.

Tlačová správa je zverejnená na nasledujúcom linku: https://www.fondnapodporusportu.sk/aktuality/fond-na-podporu-sportu-vyhlasuje-novu-vyzvu-urcenu-pre-amaterske-sportove-kluby

Výzva samotná tu: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy