Triedenie podľa roku:

Generálne zhromaždenie X-BIONIC SPHERE Šamorín 2021

Program GZ SZJ 2021 Šamorín Pozvánka na GZ SZJ 2021 Šamorín Výročná správa 2020 Správa audítora účtovná závierka str.1 účtovná závierka str.2 účtovná závierka str.3 účtovná závierka str.4 účtovná závierka str.5 účtovná závierka str.6 Mandáty Správa predsedu SZJ Správa Komisie rozhodcov Správa RRT Vyhodnotenie mládeže za rok 2020 Vyhodnotenie za rok 2020 U18 Správa CTM sever Správa o činnosti Antidopingovej komisie SZJ 2020 Správa o činnosti Trénersko-metodickej komisie za rok 2020 Správa CTM západ Správa CTM východ Vyhodnotenie roka 2020 CTM - JUH Správa o činnosti ŠTK SZJ Správa o činnosti ...

3. júna 2021|Generálne zhromaždenie SZJ, GZ SZJ 2021|

Generálne zhromaždenie kúpele Dudince hotel Minerál 2020

Dňa 19.09.2020 sa bude konať Generálne zhromaždenie Slovenského zväzu judo v hoteli: KH Minerál Dudince.http://www.kupeledudince.sk Začiatok GZ : 9:00 hod. Týmto sú pozvané všetky kluby Slovenského zväzu judo na generálne zhromaždenie. Ak by vám neprišla pozvánka na GZ 2020 (kluby s minimálnym počtom mandátov 1.)  obratom nás informujte na office@judo.sk ! Program GZ 2020 Výročná správa 2019 Správa nezávislého audítora a účtovná závierka Mandáty Vzor pozvánky Vzor mandáty Vzor plnomocenstva Vzor zdravotný dotazník Správa o činnosti ŠTK Správa o činnosti RRT Správa o činnosti Anti-dopingovej komisie Správa o činnosti Disciplinárnej komisie Správa o ...

9. septembra 2020|Generálne zhromaždenie SZJ, GZ SZJ 2020|

Správa o činnosti Antidopingovej komisie SZJ 2019

1. Antidopingová komisia SZJ spolupracuje s Antidopingovou agentúrou SR v týchto oblastiach: a) Výsledky dopingových kontrol - analytické zistenia, b) Porušenia antidopingových pravidiel – ADP - neanalytické zistenia,c) Prerokovania jednotlivých prípadov, d) Osobitný postup v prípadoch porušenia antidopingových pravidiel Antidopingová komisia SZJ postupuje Disciplinárnej komisii SZJ. Podľa Disciplinárneho poriadku SZJ sa v hore uvedených prípadoch rovnako postupuje voči pretekárovi aj trénerovi, e) Vzdelávanie a výchova športovcov v oblasti dopingu, f) Na základe kvalifikácie na 2. Európske hry v Minsku boli naši pretekári zaradení do sledovania Antidopingovou agentúrou. 2. Týmto sa vzdávam funkcie predsedu Antidopingovej komisie SZJ. ZÁVER: Zlepšilo sa ...

25. mája 2019|Generálne zhromaždenie SZJ|
Go to Top