Generálne zhromaždenie SZJ

Triedenie podľa roku:

GZ SZJ 2023 – 17.6.2023 Šamorín

GZ SZJ 2023 dátum konania: 17.6.2023 začiatok GZ SZJ: adresa: X Bionic-sphere Šamorín, Dubová, 2254 33, 931 01 Šamorín-Čilistov GZ SZJ 2023 bude mať volebný charakter (16.05.2023): Pán Lenčeš bol do výkonného výboru kooptovaný. Na základe stanov SZJ je nevyhnutné, aby bol na GZ SZJ riadne zvolený do výkonného výboru. Program na GZ SZJ 2023 Šamorín Pozvánka na GZ SZJ Šamorín 2023 Mandáty na GZ SZJ 2023 Mandátové lístky na GZ SZJ 2023 Volebná komisia : Ján Gecko, M. Pisoň, J. Sapieta Návrhová komisia : Gabriel Čopák, A. Pospíšek, P. Korbel ...

13. júna 2023|Generálne zhromaždenie SZJ|

Generálne zhromaždenie SZJ formou per rollam

Oznámenie o hlasovaní GZ SZJ formou per rollam Výzva na zaslanie návrhu na zapisovateľa a kandidátov do volebnej, návrhovej a mandátovej komisie na GZ formou PER ROLLAM Pozvánka Program Navrhnutí kandidáti: Martin Pisoň Peter Korbel Branislav Keleberc Navrhnutí kandidáti: Ľubomír Zagorov Marek Petrovský Andrej Markovics Navrhnutí kandidáti: Anton Pospíšek Juraj Kubica Róbert Rác Navrhnutí kandidát: Jana Valentíková Výberové konanie na pozíciu: Kontrolór SZJ Člen KRK SZJ Kandidáti: Návrh č.1 Návrh na kandidáta  Životopis kandidáta  Koncepcia kandidáta na rok 2023 Súhlasné stanovisko kandidáta Návrh č.2 Návrh na kandidáta  Životopis kandidáta  Koncepcia ...

28. februára 2023|Generálne zhromaždenie SZJ|

Novým predsedom SZJ sa stal Pavol Krejčí

Počas víkendu 16.7.2022 sa konalo mimoriadne generálne zhromaždenie SZJ, kde hlavnou témou bola voľba nového predsedu SZJ. Na GZ SZJ sa zúčastnilo zo 65 delegátov 62 s hlasom rozhodujúcim. Novým predsedom SZJ sa stal Pavol Krejčí, ktorý mal 61 hlasov. Gratulujeme novému predsedovi SZJ a prajeme mu veľa síl a úspechov v novej funkcii. Počas mimoriadneho GZ SZJ prebehla aj voľba nových členov do VV SZJ, kde si generálne zhromaždenie zvolilo týchto členov : Jozef Tománek ml., Pavol Zvara, Michal Donner, Martin Pisoň, Matúš Konársky, Martin Jantek a Anton Ježo. Taktiež gratulujeme aj zvoleným členom VV. ...

18. júla 2022|Generálne zhromaždenie SZJ|

Mimoriadne generálne zhromaždenie SZJ 16.7.2022

Program GZ SZJ 2022 Pozvánka na GZ SZJ 2022 Mandáty  Návrh č.1 Slávia STU Bratislava Návrh č.2 Judo Club AŠK Slávia Trnava Návrh č.3 Judo Club ZTS Martin Návrh č.1 Slávia STU Bratislava Návrh č.2 1.JC Pezinok Návrh č.3 ŠK Dukla Banská Bystrica  Návrh č.4 MŠK Vranov nad Topľou Návrh č.1 - Slávia STU Bratislava Návrh č.2 - MŠK Vranov nad Topľou Volebný poriadok Splnomocnenie Pavol Krejčí Jozef Tománek ml. Matúš Konársky Michal Donner Martin Pisoň Ján Gregor Marek Matuszek Branislav Slaný Matej ...

27. júna 2022|Generálne zhromaždenie SZJ, GZ SZJ 2022|

Generálne zhromaždenie SZJ 2022

Počas víkendu sa konalo Generálne zhromaždenie SZJ v hoteli Bystrička pri Martine. Na GZ SZJ 2022 sa zišlo 62 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Na GZ SZJ boli prerokované všetky zákonom stanovené body. Na GZ SZJ  bol odvolaný  predseda SZJ Ján Krišanda. Podľa stanov SZJ bol  poverený výkonný výbor, aby zvolil do najbližšieho GZ dočasného predsedu SZJ a  určil dátum mimoriadneho GZ SZJ. Pán Krišanda sa na mieste vzdal funkcie dočasného predsedu SZJ. VV SZJ poveril dočasným vedením SZJ p. Martina Pisoňa.

Generálne zhromaždenie 2022 Hotel Bystrička 11.6.2022 obec Bystrička pri Martine

Program Pozvánka  Výročná správa 2021 Správa nezávislého audítora SZJ Účtovná závierka Protokol o vykonaní kontroly č.1 Protokol o vykonaní kontroly č.2 Mandáty klubov na GZ  Návrh na ocenenie č.1 - Judo Klub SNV Návrh na ocenenie č.2 -TJ Mladosť Žilina Návrh na ocenenie č.3 -TJ Mladosť Žilina Návrh na ocenenie č.4 -TJ Mladosť Žilina Návrh na ocenenie č.5 -TJ Mladosť Žilina Návrh na ocenenie č.6 -TJ Mladosť Žilina Návrh na ocenenie č.7 -TJ Mladosť Žilina Návrh na ocenenie č.8 -ŠK Zemplín Michalovce Návrh na ocenenie č.9 - Judo klub Patrónka Bratislava ...

13. mája 2022|Generálne zhromaždenie SZJ, GZ SZJ 2022|

Generálne zhromaždenie X-BIONIC SPHERE Šamorín 2021

Program GZ SZJ 2021 Šamorín Pozvánka na GZ SZJ 2021 Šamorín Výročná správa 2020 Správa audítora účtovná závierka str.1 účtovná závierka str.2 účtovná závierka str.3 účtovná závierka str.4 účtovná závierka str.5 účtovná závierka str.6 Mandáty Správa predsedu SZJ Správa Komisie rozhodcov Správa RRT Vyhodnotenie mládeže za rok 2020 Vyhodnotenie za rok 2020 U18 Správa CTM sever Správa o činnosti Antidopingovej komisie SZJ 2020 Správa o činnosti Trénersko-metodickej komisie za rok 2020 Správa CTM západ Správa CTM východ Vyhodnotenie roka 2020 CTM - JUH Správa o činnosti ŠTK SZJ Správa o činnosti ...

3. júna 2021|Generálne zhromaždenie SZJ, GZ SZJ 2021|

Generálne zhromaždenie kúpele Dudince hotel Minerál 2020

Dňa 19.09.2020 sa bude konať Generálne zhromaždenie Slovenského zväzu judo v hoteli: KH Minerál Dudince.http://www.kupeledudince.sk Začiatok GZ : 9:00 hod. Týmto sú pozvané všetky kluby Slovenského zväzu judo na generálne zhromaždenie. Ak by vám neprišla pozvánka na GZ 2020 (kluby s minimálnym počtom mandátov 1.)  obratom nás informujte na office@judo.sk ! Program GZ 2020 Výročná správa 2019 Správa nezávislého audítora a účtovná závierka Mandáty Vzor pozvánky Vzor mandáty Vzor plnomocenstva Vzor zdravotný dotazník Správa o činnosti ŠTK Správa o činnosti RRT Správa o činnosti Anti-dopingovej komisie Správa o činnosti Disciplinárnej komisie Správa o ...

9. septembra 2020|Generálne zhromaždenie SZJ, GZ SZJ 2020|
Go to Top