V nedeľu 14.01.2024 sa uskutočnilo mimoriadne generálne zhromaždenie Slovenského zväzu judo, ktorého sa zúčastnilo viac ako 60 členov SZJ s 87 mandátmi. Hlavným bodom programu bolo hlasovanie o novom predsedovi SZJ. Na túto prestížnu pozíciu bol zvolený pán Jozef Tománek ml. s podporou 60 hlasov.

Nový predseda SZJ, pán Jozef Tománek ml., vyjadril svoje pocity: “Ďakujem za prejavenú dôveru. Cítim veľkú zodpovednosť a pevne verím, že v spolupráci s aktuálne zvoleným výkonným výborom SZJ sa nám podarí zabezpečiť účinné fungovanie zväzu, a hlavne pozdvihnúť úroveň slovenského juda vo svetovom povedomí.”

Na pozíciu podpredsedu SZJ bol zvolený pán Pavel Zvara a generálne zhromaždenie zvolilo do výkonného výboru týchto členov: Matúš Konársky, Marek Komloš, Martin Pisoň, Jozef Svátek, Pavol Krejčí a Michal Donner.

Do funkcie zástupcov regiónov vo VV SZJ boli voľbou ustanovení František Vincze, Jozef Lenčéš, Tomáš Kóšik, a Peter Korbel.

Tento tím je pripravený na nové výzvy a spoločne bude pracovať na posilnení slovenského juda na medzinárodnej úrovni.