VC Žilina

Zilina Rosinská cesta 4, Žilina, Slovensko

MT USK Praha

Praha Na Folimance 2 Praha, Praha