SZJ – Slovenský zväz Judo

Poštová adresa:

Slovenský zväz judo
Junácka 6
831 04 Bratislava 3
SLOVENSKO

Adresa sídla:

Junácka 6
831 04 Bratislava
SLOVENSKO
Zobraziť na mape

E-mail: szj@judo.sk

IČO: 17308518
DIČ: 2021856199
Číslo účtu: 4040032101/3100

IBAN: SK0231000000004040032101
BIC: LUBASKBX

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje chránime a ďalej ich nespracovávame.
Čítať zásady ochrany osobných údajov.

Výkonný výbor zväzu

Funkcia/Osoba Telefón E-mail
Predseda zväzu Ján Krišanda
Predseda SZJ
Ján Krišanda
0903 424 335 sokol.vt@gmail.com
Anton Siekel - čestný predseda SZJ
Čestný predseda SZJ
Anton Siekel
02 5920 1511 siekel@fpd-group.com
Pavol Krejčí - generálny sekretár SZJ
Generálny sekretár SZJ
Pavol Krejčí
0910 729 433 szj@judo.sk
Ján Gregor - predseda RRT
Predseda RRT
Ján Gregor
0907 413 287 jangregor77@gmail.com
Miroslav Franický, Predseda ŠTK
Predseda ŠTK
Miroslav Franický
0905 925 882 afranicka@chello.sk
Matúš Konársky - predseda MTK
Predseda TMK
Matúš Konársky
0905 336 040 matus.konarsky@gmail.com
Jozef Tománek st., predseda DK
Predseda DK
Jozef Tománek, st.
0903 900 744 admin@judopezinok.sk
Michal Donner, predseda KR
Predseda KR
Michal Donner
0944 646 664 michal.donner@minv.sk
Stanislav Mlynarič, Predseda ADK
Predseda ADK
Stanislav Mlynarič
0905 262 047 stanislav.mlynaric@centrum.sk
Martin Pisoň, predseda EK
Predseda EK
Martin Pisoň
0917 777 699 martin.pison@judostu.sk

Zástupcovia regiónov

Západ Stred Východ
František Vincze, región Západ
František Vincze
0905 397 486
fevincze@gmail.com
Juraj Svoreň, región stred
Michal Bokor
0902 743 341
judo13lc@gmail.com
Anna Kittanová, región východ
Anna Kittanová
0904 123 147
kittanova@inmail.sk

Sekretariát zväzu

Funkcia/Osoba Telefón E-mail
Pavol Krejčí - generálny sekretár SZJ
Generálny sekretár SZJ
Pavol Krejčí 
0910 729 433 szj@judo.sk
Sophia Kanátová, administratíva
Športovo administratívny pracovník
Sophia Kanátová
0903 424 335 office@judo.sk
Martina Krejčová, ekonómka
Ekonómka SZJ
Martina Krejčová
0948 045 166 ekonom@judo.sk
Administrátor súťaží 0905 262 047 admin-sutazi@judo.sk
Predseda Telefón E-mail
Bratislavský krajský zväz
Anton Pospíšek
0903 241 374 pospisek@envirofond.sk
Nitriansky krajský zväz
František Vincze
Zástupca regiónu Západ vo VV SZJ
0905 397 486 fvincze@szm.sk
Trnavský krajský zväz
Jozef Svátek
relaxsvatek@gmail.com
Banskobystrický krajský zväz
Juraj Svoreň
Zástupca regiónu Stred vo VV SZJ
0915 212 002 jurajsvoren@centrum.sk
Trenčiansky krajský zväz
Peter Pozník
0905 627 185 judoklubpb@gmail.com
Žilinský krajský zväz
Peter Korbel, ml.
0904 817 487 pkorbeljudo@gmail.com
Prešovský krajský zväz
Miroslav Franický
0905 925 882 afranicka@chello.sk
Košický krajský zväz
Anna Kittanová
Zástupca regiónu Východ vo VV SZJ
0904 123 147 kittanova@inmail.sk
Meno/Funkcia Telefón E-mail
Reprezentačný tréner mužov a žien
Ján Gregor, ml.
0907 413 287 jangregor77@gmail.com
Reprezentačný tréner juniorov a junioriek
Jozef Krnáč
0911 795 307 jozefkrnacjudo@gmail.com
Reprezentačný tréner dorastencov a dorasteniek
Branislav Slaný
0949 858 148 bslany@gmail.sk

Kontrolno revízna komisia

Meno/Funkcia Telefón E-mail
Predseda KRK, kontrolór SZJ
Miloš Poliak
0903 802 664 milos.poliak.pp@gmail.com
Členovia komisie
Mikuláš Svoreň, Martin Neu, Peter Korbel ml.

Disciplinárna komisia

Meno/Funkcia Telefón E-mail
Predseda
Jozef Tománek st.
0903 900 744 admin@judopezinok.sk

Ekonomická komisia

Meno/Funkcia Telefón E-mail
Predseda
Martin Pisoň
0917 777 699 martin.pison@judostu.sk

Športovo-technická komisia

Meno/Funkcia Telefón E-mail
Predseda
Miroslav Franický
0905 925 882 afranicka@chello.sk
Členovia komisie
Zoltán Szelle, Ľubomír Antal, Peter Kittan

Trénersko-metodická komisia

Meno/Funkcia Telefón E-mail
Predseda
Matúš Konársky
0905 336 040 matus.konarsky@gmail.com

Komisia rozhodcov

Meno/Funkcia Telefón E-mail
Predseda
Michal Donner
0944 646 664 michal.donner@minv.sk
Členovia komisie
Tomáš Jukl, Judita Pisárová, Maroš Lazár, Tomáš Jankovics

Antidopingová komisia

Meno/Funkcia Telefón E-mail
Predseda
Stanislav Mlynarič
0905 262 047 stanislav.mlynaric@centrum.sk

DAN-Kolégium

Meno/Funkcia Telefón E-mail
Predseda
Anton Pospíšek
0903 241 374 pospisek@envirofond.sk
Členovia
Viliam Kohút st., František Vincze, Ján Peteja