Počas víkendu 16.7.2022 sa konalo mimoriadne generálne zhromaždenie SZJ, kde hlavnou témou bola voľba nového predsedu SZJ.

Na GZ SZJ sa zúčastnilo zo 65 delegátov 62 s hlasom rozhodujúcim.

Novým predsedom SZJ sa stal Pavol Krejčí, ktorý mal 61 hlasov. Gratulujeme novému predsedovi SZJ a prajeme mu veľa síl a úspechov v novej funkcii.

Počas mimoriadneho GZ SZJ prebehla aj voľba nových členov do VV SZJ, kde si generálne zhromaždenie zvolilo týchto členov : Jozef Tománek ml., Pavol Zvara, Michal Donner, Martin Pisoň, Matúš Konársky, Martin Jantek a Anton Ježo. Taktiež gratulujeme aj zvoleným členom VV.