Zhodnotenie roku 2020 a návrh rozpočtu na financovanie ZCPM BA na rok 2021