Predseda slovenského zväzu judo Pavol Krejčí privítal členov VV SZJ dňa 14.1.2023 v priestoroch Business center R2N v Banskej Bystrici na prvom tohtoročnom výkonom výbore.  

  • Predseda SZJ Pavol Krejčí informoval členov VV SZJ o spolupráci organizovania spoločných súťaží s českým a poľským zväzom judo z pracovného stretnutia 10.12.2022 v Ľubľane. Dohodli sa na tzv. “mužských tour”, ktoré budú dotované jednotlivými federáciami judo po 6.000 EUR. Turnaje sa uskutočnia v Prahe  Rybniku, Banskej Bystrici a Brne. Dorastenecké turnaje sú bez dotácií jednotlivých zväzov a uskutočnia sa v Ostrave, Pezinku, Brne, Leviciach a Bytome. 

  • Podpredseda SZJ Jozef Tománek informoval o  pracovnom stretnutí s prezidentom Európskej únie judo Lászlóm Tóthom, ktoré sa uskutočnilo v Budapešti 3. januára 2023. Okrem toho, že SZJ v tomto roku bude podporené od EJU vo forme  materiálneho zabezpečenia (tatami), vzniká po rokoch medzi EJU a SZJ veľmi blízka spolupráca. Dôležitým výsledkom tohto stretnutia je dohoda na organizovaní seminárov IJF  ACADEMY v slovenskom jazyku. Momentálne je všetko v plnom prúde príprav, prebiehajú konzultácie a preklady do slovenského jazyka. Ide o veľmi dôležitú súčasť vzdelávania trénerov v rámci EJU, ale aj IJF, a naši tréneri budú mať možnosť získať trénerskú licenciu, akceptovanú na úrovni IJF.

  • Na návrh podpredsedu SZJ prijal VV na svojom zasadnutí tiež zásadnú zmenu v organizovaní ligových súťaží, čoho výsledkom je, že všetky ligové súťaže budú prebiehať družstvo proti družstvu.

  • V ďalšom bode objasnil predseda SZJ Pavol Krejčí financovanie podujatia Galavečer SZJ, projektu “mužských tour” a aj semináru IJF ACADEMY. Všetky tieto projekty boli a budú financované prevažne zo sponorských príspevkov. Na tých sa z veľkej časti už podieľali niekoľkí členovia SZJ. Podujatie Galavečer SZJ zorganizovali a aj sponzorsky zabezpečili Jozef Svátek a Jozef Tománek v spolupráci so SZJ. Vklad SZJ tým bol ponížený na minimálnu položku (cca. 2.000 EUR). Len pripomínam, že podujatia sa zúčastnilo priližne 150 členov zväzu a významných hostí ako prezident SOŠV Anton Siekel či veľvyslanec Japonska v SR Makoto Nakagawa. Z ďalšieho príspevku p. Tománka vo výške 14.000,- EUR bude 5.500,- EUR použitých na financovanie prekladu seminára IJF ACADEMY a 6.000,- EUR vykryje vklad na “mužské tour”. Zvyšná čiastka 2.500,- EUR spolu s príspevkom Pavla Zvaru vo výške 3.000,- EUR bude použitá na nákup reprezentačného športového oblečenia. V rámci tohto projektu venuje Vladimír Dzurenda v mene svojej spoločnosti Katsudo nášmu zväzu 20 kusov kimon a ďalšie materiálne zabezpečenie.