V urorok 07.02.2023 sa konalo v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu oceňovanie – ŠPORTOVEC NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA 2022.

Vyhodnotení boli 15 najúspešnejší športovci a 12 tréneri.

Za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého, riaditeľa NŠC Vladimíra Balušku, predsedu SZJ Pavla Krejčího a ďalších významných predstaviteľov boli ocenené naše džudistky Patrícia a Lenka Tománkové a tiež tréner Jozef Tománek. Obe dievčatá získali na podujatí Majstrovstvá sveta dorastencov bronzové medaily vo svojich váhových kategóriách. Paťka pridala striebornú medailu z Majstrovstiev Európy dorastencov.V kategórii najúspešnejších  trénerov za rok 2022 bol ocenený Jozef Tománek ml.