Vážení členovia Slovenského zväzu juda,

s veľkou radosťou Vám oznamujeme, že včera večer prebehlo sčítanie hlasov z hlasovania GZ SZJ – per rollam o zvolení nového kontrolóra SZJ. S väčšinou hlasov bol na tento post zvolený pán Oldřich Kovář. Rovnako bol do komisie KRK zvolený pán Matej Škultéty, ktorý nahradí v komisii pána Martina Neua, ktorý na vlastnú žiadosť z komisie odstúpil.

Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým klubom, ktoré sa hlasovania zúčastnili, a tiež Vám všetkým za Vašu podporu.