Prosíme všetkých trénerov, ktorých pretekári sa zúčastnia ECC Šamorín, žiadae, aby do piatka 22. marca do 12:00 hodiny nahlásili akékoľvek zmeny v judobase reprezentačnému trénerovi. Reprezentačný tréner dorastencov akredituje všetkých slovenských pretekárov o 13:00  a o 18:00  bude na vážení, kde rozdá trénerom a športovcom akreditačné kartičky. Ak má niekto pretekárov, ktorí sa vážia až v sobotu, pán Matuszek bude od 18:00 hodiny k dispozícii na vážení. Prosím, zmeny ohláste telefonicky.

Marek Matuszek, tel.: 0905 505 081