Dnes, 24.4.2023  v dopoludňajších  hodinách  zomrel po dlhšej chorobe vo veku 74 rokov  tréner, rozhodca a dlhoročný funkcionár Slovenského zväzu judo pán Peter Forró.

Peter Forró sa narodil v Bratislave 29.11.1948. Svoju športovú kariéru začal ako 14 ročný v oddieli judo TJ Pozemné stavby Bratislava. Po ukončení svojej pretekárskej činnosti sa dlhé roky venoval trénovaniu detí a dorastencov, pričom sa iniciatívne zapájal aj do funkcionárskej  oblasti a organizovania podujatí na všetkých úrovniach Československého zväzu juda.  Jeho rukami prešlo množstvo úspešných reprezentantov. Napríklad Vladimír Strýček, bratia Martin a Jozef Tománkovci, Marek Matuszek, Jozef Krnáč, a ďalší.

Po ukončení športovej činnosti Ondreja Adamova sa stal predsedom oddielu judo TJ PS Bratislava a v osemdesiatych rokoch minulého storočia zastával dlhé roky funkciu predsedu športovo-technickej komisie Výboru zväzu juda SÚV ČSZTV.

 Po spoločenských zmenách v roku 1989 bol zvolený na post predsedu Slovenského zväzu juda, ktorý zastával do roku 1994. Počas svojej dlhoročnej športovej činnosti sa podieľal ako spoluorganizátor na mnohých domácich aj medzinárodných turnajoch (napr. VC E.Gudernu, VC MVC Slovenska, ME družstiev 1995, ME mužov a žien 1999).

Od roku 1990 pôsobil v Judo klube Patrónka Bratislava, kde okrem trénovania detí a mládeže sa zúčastňoval aktívne na celkovom dianí klubu a organizovaní VC JK Patrónka Bratislava.

Peter Forró bol dobrým trénerom a skúseným funkcionárom, jeho názor vždy zavážil. Hlavne bol však priateľským a dobrým človekom, ochotným vždy pomôcť.

Česť jeho pamiatke.