Vážení členovia Slovenského zväzu,

rádi by sme vás informovali o dôležitej zmene adresy, ktorá sa týka našeho sídla.

Na základe nedávnych úprav došlo k zmene adresy, na ktorej sa nachádza Dom športu.

Pôvodná adresa DOMU ŠPORTU bola Junácka 14290/6. Avšak, táto adresa bola zmenená na Olympijské námestie 14290/2.