ÚvodDokumenty
Dokumenty2020-06-09T10:53:44+02:00

Dokumenty Slovenského zväzu Judo

Dokumenty sú rozdelené podľa ich typu. Všetky sa otvárajú do nového okna a sú vo formáte PDF. Môžete si ich stiahnuť alebo vytlačiť.

Pre spracovanie, výpočet príspevku a rozdelenie financií pre oddiely v súlade so Zákonom o športe sa započítavajú tieto súťaže:

  • Súťaže na území SR organizované SZJ a schválené ŠTK SZJ v zmysle súťažného poriadku SZJ a v súťažnom kalendári SZJ
  • Majstrovstvá kraja jednotlivcov a jedna krajská dlhodobá súťaž v zmysle súťažného poriadku SZJ
Zobraziť archív dokumentov

Najnovšie pridané dokumenty (zo všetkých kategórií)

3. augusta 2020|Základné dokumenty|
27. júla 2020|Podľa zákona o športe č.440/2015, Vyúčtovania|

Nový oficiálny súťažný kalendár na druhý polrok 2020 po COVID-19 schválený na zhromaždený výkonného výboru SZJ 18.6.2020.

Ak máte nejaké pripomienky alebo nastali zmeny ( zrušenie turnaja ) informujte sekretariát SZJ na office@judo.sk

30. júna 2020|Súťažný kalendár, Všetky oznamy|
26. júna 2020|Zápisnice výkonného výboru SZJ|
24. júna 2020|Tlačivá pre rozhodcov|
Zobraziť archív dokumentov