Slovenských a českých džudistov zastihla včera, 13.10.2017, smutná správa o úmrtí Vladimíra Nováka, československého reprezentanta, trénera a dlhoročného člena Dukly Banská Bystrica. Vladimír Novák... + continue reading
Téma: Výkonnostné a vrcholové džudo – najnovšie poznatky a skúsenosti   Organizátor:                  Trénersko-metodická komisia... + continue reading
Vážení členovia SZJ, ŠTK SZJ sa na Vás obracia so spoluprácou pri tvorbe Súťažného kalendára SZJ na rok 2018, preto Vás touto cestou žiadame o nahlásenie Vášho záujmu o usporiadanie majstrovských a... + continue reading
Na ME juniorov sa zúčastnili Miroslav Blahušiak (-90 kg) a Márius Fízeľ (-100 kg), pod vedením reprezentačného trénera Jozefa Krnáča. Na ME sa zúčastňuje 41 krajín, 222 juniorov a 180 junioriek. Miroslav Blahu... + continue reading
Peter Žilka (-90 kg), Slávia STU Bratislava, pod vedením trénera Jozefa Krnáča a repretrénerea Jána Gregora ml., získal zlato, keď v "česko - slovenskom" finále zdolal Jiřího PETRA s dvoma waza ari a ipponom. RTVS dnes, 10.... + continue reading

Home Page

Odporúčané

Rýchle správy

Cieľom hlasovania je podpora oddielu JK Levice v projekte na vybavenie telocvične najmä žinienkami:

- https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/levice

V dňoch 9.-10.septembra 2017 sa bude konať Európsky pohár v džude mužov a žien v Bratislave, súťaž prebehne v Hant Aréne na Pasienkoch, Trnavská cesta, Bratislava.

Výkonný výbor SZJ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.6.2017 schválil zmenu ceny licenčnej známky pre kategórie ŽIAKOV U9 a U11 (mini a super mini).

Vážení členovia SZJ,

Dňa 25.8.2016 bol IS EVIDENCIA SZJ upravený na nové požiadavky v v zmysle nového zákona o športe  440 / 2015 Z.z.

Slovenský rozhlas v rámci cyklu o olympijských športoch, dňa 31.7.2016 predstavil aj judo, krátkym rozhovorom s reprezentačným trénerom dorastencov Jozefom Krnáčom.

Krátky zostri si môžte vypočuť na nasledovnom linku:

Na stránke FTVŠ UK v Bratislave sa nachádza formulár na prihlasovanie o vzdelávanie. Ide o vzdelávacie programy pre I.

judo.sk