Vážení členovia SZJ,

oznamujeme Vám, že Generálne Zhromaždenie Slovenského zväzu judo (SZJ) sa uskutoční v Šamoríne 17.6.2023. Uvedený termín a miesto boli schválené VV SZJ.

Všetky podrobnosti ohľadom Generálneho Zhromaždenia SZJ budú dostupné na našej oficiálnej webovej stránke www.judo.sk.

Odporúčame Vám pravidelne sledovať webovú stránku, aby ste boli vždy informovaní o najnovších správach, programu a dokumentoch súvisiacich s Generálnym Zhromaždením.

Tešíme sa na Vašu účasť na Generálnom Zhromaždení SZJ v Šamoríne.

S pozdravom,

Pavol Krejčí – predseda SZJ