Logo štandardné

logo SZJ štandardné

Logo modré

logo SZJ modré

Logo jednoduché

Využíva sa obvykle v záhlaví oficiálnych listov SZJ (hlavičkový papier)

logo SZJ jednoduché

Logo výročné

V strede je číslo výročia, v spodnom dolnom okraji je rok založenia SZJ (1954), rozdeľovník a príslušný rok výročia.

logo SZJ výročné