Extraliga muži

Extraliga muži

Súťaž riadi Výkonný výbor SZJ: Schvaľovanie vybojovaných stretnutí, povoľovanie výnimiek z tohto rozpisu, výklad a dopĺňanie tohto rozpisu. Štartujú družstvá TJ/klubov, ktoré splnia podmienky tohto rozpisu a v termínoch konania turnajov podľa Súťažného kalendára SZJ.

Go to Top