Na druhý deň prestížneho IJF rozhodcovského a trénerského seminára 2024, ktorý sa uskutočnil na Univerzite Szechenyiho Istvána, sa zišlo viac ako 200 zanietených účastníkov. Počas popoludňajších hodín mali prítomnosť významných osobností, ako prezidenta Medzinárodnej federácie džuda pana Mariusa VIZERA, Dr. Lisu ALLAN – generálnu sekretárku IJF a prezidenta EJU, Dr. TOTH Laszlo.

Rozhodcovia IJF Daniel LASCAU a Armen BAGDASAROV spolu s riaditeľom hlavného rozhodcu EJU Alexanderom JATSKEVITCHom predstavili prítomným nové smery a pravidlá v džude, pričom sa venovali aj sporným príkladom.

Prezident Vizer v svojom prejave zdôraznil dôležitosť spolupráce medzi Medzinárodnou federáciou džuda a Európskou úniou džuda pri organizácii takéhoto výnimočného seminára. Vyjadril svoje obavy o výchovno-metodický proces výučby džuda a navrhol zvýšiť úroveň vzdelávania a spolupráce na klubovej a reprezentačnej úrovni.

Marius Vizer povedal: „Myslím si, že musíme prehĺbiť spoluprácu na klubovej a reprezentačnej úrovni športovcov a trénerov s rezortom školstva zväzu a rozhodcov. Verím, že naši rozhodcovia musia byť aktívnejší na klubovej úrovni, učiť a organizovať semináre v najlepších kluboch, aby prilákali ľudí.“

V závere svojho prejavu prezident Vizer zablahoželal prítomným k ich doterajšej práci a vyjadril im veľa šťastia do budúcnosti, vyzývajúc ich k neustálemu zlepšovaniu sa.

Na seminári sa aktívne zúčastnili aj rozhodkyne zo Slovenska, Judita Pisárová a Dominika Kincelová, ktoré zastupovali našu krajnu a prispeli k výmene skúseností na medzinárodnej úrovni. Ich účasť pridala našej krajine na významu a ukázala odhodlanie Slovenského zväzu juda posilňovať naše postavenie vo svete džuda.