Slovenský zväz judo vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 
  •                      Kontrolór SZJ
Podmienky výberu na pracovnú pozíciu  sú upresnené v oznámení o výbere v prílohe.
Záujemcov o túto pracovnú pozíciu žiadame aby zaslali svoje žiadosti na mailovú adresu szj@judo.sk do 6.2.2023 do 12:00

Táto pozícia je dôležitá pre zabezpečenie správneho fungovania našej organizácie. Preto hľadáme kvalifikovaného a skúseného kandidáta, ktorý bude schopný plniť úlohy svedomito a profesionálne.