Zmluva o charitatívnej reklame

Dokument nájdete v prílohe tohto oznamu.