Slovenský zväz judo vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 
  •                      Člen KRK SZJ
Podmienky výberu na pracovnú pozíciu  sú upresnené v oznámení o výbere v prílohe.
Záujemcov o túto pracovnú pozíciu žiadame aby zaslali svoje žiadosti na mailovú adresu szj@judo.sk do 7.2.2023 do 12:00