Dokumenty2021-09-20T10:35:34+02:00

Pravidlá Judo

Hlavné zmeny

Na VV SZJ bolo od 1.1.2020 schválené nasledovné:

úprava hmotnostnej kategórie u mladších žiakov do 66 kg a nad 66 kg (staré kategórie do 65 a nad 65 kg),

zákaz nosenia modrého kimona na strane bielej šerpy,

povinnosť bieleho a modrého kimona na majstrovských súťažiach jednotlivcov od dorastencov vyššie (netýka sa to ligových súťaží),

pri strate vedomia pri žime-waza pretekár nesmie v ten deň zo zdravotno-preventívnych dôvodov súťažiť,

vniknutie na tatami nepovolaným osobám a zdvíhanie nôh súpera pri strate vedomia pri žime-waza je disciplinárny priestupok,

– pokiaľ sa pretekár pri nastúpení vzdá bez boja, dostáva priamy trest HANSOKU-MAKE za nešportové správanie a tak nesmie pokračovať v súťaži.

Bližšie viď. priložený súbor

15. mája 2020|Pravidlá Judo, Športovo technická komisia|
Go to Top