Podpredseda SZJ, Jozef Tománek, sa hneď v prvých dňoch nového roka na pozvanie prezidenta EJU, Lászlá Tótha, zúčastnil pracovného stretnutia v Budapešti.
Výsledkom tohto stretnutia je vytvorenie slovenskej verzie školenia IJF ACADEMY v rámci Európskej únie judo, ktorá bude pripravená pre širokú trénerskú základňu SZJ.

Prezident EJU bol nemilo prekvapený zo skutočnosti, že bývalé vedenie zanedbalo takú nevyhnutnú záležitosť, akou je vzdelávanie trénerov na úrovni IJF. Vyslovil však nádej, že slovenské judo nastupuje na cestu zvyšovania svojej úrovne na európske štandardy.

Jozef Tománek sa vyjadril, že vysoko oceňuje zanietenosť p. Tótha pre rozvoj juda počas viac ako dvadsiatich rokov jeho vedenia. Ochota pracovať aj mimo pracovnej doby a bez nároku na finančné náhrady poukazuje na skutočný záujem, čo je veľmi inšpiratívne a sympatické. Rovnaké zmýšľanie je to, čo nás približuje k spoločnému cieľu.

Vedenie EJU a SZJ veria v to, že prvý IJF ACADEMY seminár dokážu v spolupráci pripraviť už na marec tohto roka.