Korona vírus „kláti“ športovcov a podnikateľov jedného za druhým, ale dolu vodou idú aj veľké firmy.

Korona vírus zastavil úplne aj športový život a ľudia, ktorí v tomto odvetví pracovali sa ocitli z jedného dňa na druhý na dlažbe. Chcem povedať, že „športový priemysel“ produkuje pre štát značné prímy na odvodoch a daniach, cestovnom na športové podujatia, prenocovania športovcov, nákup športového materiálu, platby za elektrinu, vodu, plyn, hygienické potreby pri prevádzke športovísk, čo prináša značný príjem do štátnej pokladne, či už priamou platbou a odvedením DPH za všetky tieto služby. Zamestnáva tisíce ľudí, preto pri riešení dopadov krízy vláda nesmie zabudnúť ani na tento segment! Nehovoriac o tom, ako jednotliví športovci reprezentujú Slovensko na zahraničných podujatiach! Situácia je veľmi vážna. Viaceré futbalové, hokejové, hádzanárske, volejbalové, basketbalové ako aj kluby iných športových odvetví hlásia vážne existenčné problémy. Mestá v rámci šetrenia uvažujú o znížení výdavkov na podporu športu. Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel si túto  situáciu uvedomuje a absolvoval pracovné stretnutie na MŠVVaŠ SR s ministrom Branislavom Grohlingom a štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom.

Na základe toho už športovci očakávajú reálnu pomoc, aby boli schopný v prípade uvoľnenia opatrení okamžite „naskočiť“ do prípravy. Niektoré konkrétne  pomocné opatrenia nájdete na https://www.olympic.sk/informacnyservis

Ján Krišanda, predseda SZJ