Slovenský zväz judo vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 
                      – reprezentačný tréner dorastencov a dorasteniek (na obdobie jedného roka).
                      – tréner CTM západ (na obdobie jedného roka).
Podmienky výberu na jednotlivé pozície  sú upresnené v oznámení o výbere v prílohe.
Záujemcov o tieto pozície žiadame aby zaslali svoje žiadosti na mailovú adresu szj@judo.sk do 25.1.2023 12:00