Radi by sme Vás informovali o možnosti absolvovania medzinárodného trénerského vzdelávacieho podujatia IJF Academy, ktoré má začiatok 7. augusta 2023. Bližšie podrobnosti môžete nájsť v priloženom dokumente.

Dovoľujeme si pri tejto príležitosti upozorniť na fakty, že študijné materiály budú k dispozícii v slovenčine, a že úspešným absolventom po preukázaní úspešného ukončenia tohto vzdelávacieho kurzu, bude SZJ pridelený III. kvalifikačný stupeň trénera judo.