Judita Pisárová, nám posiela pozdrav z nedávno skončeného IBSA Judo Grand Prix Egypt 2023 v Alexandrii!

Tento skvelý turnaj sa konal 13.-14. februára 2023.

IBSA Judo Grand Prix je turnaj v jude, ktorý organizuje Medzinárodná federácia nevidiacich (International Blind Sports Federation – IBSA). Tento turnaj je určený pre športovcov so zrakovým postihnutím a je súčasťou celosvetovej série juda pre nevidiacich. Cieľom tohto turnaja je podporovať a propagovať judo ako šport pre nevidiacich a poskytnúť príležitosť pre športovcov s nevidiacim postihnutím prejaviť svoje schopnosti a zručnosti. Okrem toho, turnaj tiež poskytuje príležitosť pre medzinárodné stretnutia a výmenu kultúrnych hodnôt medzi športovcami zo rôznych krajín.

Ďakujeme, Judita, za vašu skvelú a profesionálnu prácu a za to, že ste zastupovali náš Slovenský zväz judo na tomto krásnom turnaji. Tešíme sa na vaše ďalšie pôsobenie a držíme vám palce.