Vážení členovia klubov Slovenského zväzu judo,
oznamujeme Vám, že Výkonný výbor Slovenského zväzu judo schválil nový termín pre konanie Generálneho zhromaždenia SZJ (GZ SZJ).
Z dôvodu pracovnej vyťaženosti vedenia SZJ sa pôvodne naplánované GZ SZJ uskutoční v termíne dňa 15. júna 2024.
Prosíme vás, aby ste si tento nový termín zaznamenali vo vašich kalendároch a zabezpečili svoju prítomnosť na tomto podujatí. Ďakujeme.