Slovenský zväz judo vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 
                      – reprezentačný tréner dorastencov a dorasteniek
                      –  reprezentačný tréner juniorov a junioriek
                      – tréner CTM (východ, západ, sever, juh,)
Podmienky výberu na jednotlivé pozície  sú upresnené v oznámení o výbere v prílohe.
Záujemcov o tieto pozície žiadame aby zaslali svoje žiadosti na mailovú adresu szj@judo.sk do 20.12.2023.