Výkonný výbor SZJ na svojom zasadnutí  schválil aktualizáciu pravidiel judo v kategóriach žiakov a žiačok, ktorá je v platnosti od 1.1.2024