Centrum talentovanej mládeže – Západ

Centrum talentovanej mládeže – Západ

Aktualizovaný plán prípravy pre CTM na rok 2020

Vážení tréneri CTM, na základe rozhodnutia VV SZJ a ...

Go to Top