Centrum talentovanej mládeže – Juh

Aktualizovaný plán prípravy pre CTM na rok 2020

Vážení tréneri CTM, na základe rozhodnutia VV SZJ a ...

Go to Top