Tak ako pominulé roky aj tento rok sa z financií, ktoré boli schválené VV SZJ, ZCTM BA vyplácali mzdy trénerom a prenájom posilňovne v ŠH Mladosť v počte dvoch hodín za týždeň. Tento rok to boli mesiace február až máj. Ostatné mesiace boli hradené džudo klubom STU Bratislava.

Keďže ZCTM BA nemá financie na prípravu ani na materiálne zabezpečenie, tak sa snažíme zabezpečiť účasť na domácich aj zahraničných akciách jednotlivých športovcov z iných zdrojov a to z džudo klubu STU Bratislava a NŠC.

V roku 2021 sa pretekári a pretekárky zo ZCTM zapojili aj do projektu Ukáž sa, kde získali finančné prostriedky na prípravu. Využili sme ich na medzinárodný turnaj a sústredenie v Koroške, SLO. Okrem pretekárov z STU BA sa tejto akcie zúčastnila aj Natália Škvareninová z džudo klubu TJ Mladosť Žilina. V rámci tohto projektu sme boli vybraný aj do televíznej relácie Tipos – športovec týždňa. Čo hodnotíme pozitívne v rámci propagácie džuda.

Pretekári zaradení v ZCTM BA v roku dosahovali dobré výsledky (Príloha 1). Viacerí sa zúčastňovali aj reprezentačných akcii. Či už kontrolných turnajov, nominačných turnajov (EC) alebo reprezentačných sústredení. Výchova takýchto pretekárov je proces dlhodobý a čas ukáže koľko z nich bude reprezentovať SR aj v seniorskej kategórii ako napr. pretekári Žilka, Poliak či Majorošová, ktorí boli taktiež v minulosti pretekármi zaradenými v ZCTM resp. bývalom COP.

Návrh na efektívnejšie využívanie prostriedkov ZCTM BA:

  • trénerka Péterová prejde na živnostenský pomer, čím sa ušetrenia nejaké financie
  • organizovanie spoločných tréningov pre perspektívnych pretekárov do reprezentácie SR v rámci západoslovenského kraja, čím by sa prestala financovať posilňovňa v ŠH Mladosť, financie by sa využili na prenájom haly počas spoločného tréningu, kde by boli prizvaní aj pretekári z AUT a HUN

Návrh na zaradenie pretekárov predložím až po schválení reprezentačných výberov

dorasteneckej a juniorskej zložky, nakoľko vo výbere nemôžu byť pretekári z užších reprezentačných výberov.

V Lučenci 28.12.2021                                                                       Mgr. Péterová Alexandra