V spolupráci s predsedom DAN kolégia Antonom Pospíškom a vďaka pochopeniu pani Ing. Štefánii Kadorovej, riaditeľke Vysokoškolských internátov,sa nám podarilo, za dodržania všetkých hygienických opatrení, zorganizovať Seminár skúšobných komisárov I. a II. triedy.v dojo Slávii ŽU Žilina..Aj keď pandémia poznačila účasť, seminár bol veľkým prínosom , aj zásluhou lektorov-trénerov karate pánov Michala Šlachtovského a Milana Koprivu, ktorý zaujali príspevkom o význame dýchania pri práci s telom. Potom sa prebrali techniky Go-kya, Skúšobný poriadok a test zo Skúšobného poriadku.

Ján Peteja