Milí priatelia, náš kolega Branislav Slaný dal súhlas na zverejnenie a používanie jeho bakalárskej práce „Osobitosti športovej prípravy dorasteniek v džude v športových kluboch na Slovensku“ pre všetkých členov SZJ.

Veríme, že táto práca bude prínosom pri Vašej práci s mládežou.