Na základe rozhodnutia VV SZJ bude predĺžená splatnosť 15 eurovej LZ 2021 nasledovne :

– Splatnosť 15 eurovej LZ 2021 bude do 25.Marca.2021.
V prípade pretrvávania obmedzení Covid-19 bude SZJ informovať o ďalšom postupe a možnom predĺžený 15 eurovej LZ 2021.