Rozdelenie financií za licenčnú známku na rok 2020 pre krajské zväzy Judo.

Dokument sa nachádza v prílohe.