23-24.3.2019 – všeobecná časť pre I.kvalifikačný stupeň,

26-28.4.2019 – všeobecná časť pre II.kvalifikačný stupeň.

po dohode s Univerzitou Mateja Bella v BANSKEJ BYSTRICI, Vám oznamujeme najbližšie termíny školení všeobecnej časti všetkých špecializácií: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenersk…

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte prosím.

S pozdravom / Best regards

doc. PaedDr. Martin PUPIŠ, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica