Triedenie podľa roku:

Generálne zhromaždenie kúpele Dudince hotel Minerál 2020

Dňa 19.09.2020 sa bude konať Generálne zhromaždenie Slovenského zväzu judo v hoteli: KH Minerál Dudince.http://www.kupeledudince.sk Začiatok GZ : 9:00 hod. Týmto sú pozvané všetky kluby Slovenského zväzu judo na generálne zhromaždenie. Ak by vám neprišla pozvánka na GZ 2020 (kluby s minimálnym počtom mandátov 1.)  obratom nás informujte na office@judo.sk ! Program GZ 2020 Výročná správa 2019 Správa nezávislého audítora a účtovná závierka Mandáty Vzor pozvánky Vzor mandáty Vzor plnomocenstva Vzor zdravotný dotazník Správa o činnosti ŠTK Správa o činnosti RRT Správa o činnosti Anti-dopingovej komisie Správa o činnosti Disciplinárnej komisie Správa o ...

9. septembra 2020|Generálne zhromaždenie SZJ, GZ SZJ 2020|
Go to Top