PLÁN ČINNOSTI A HARMONOGRAM

Ciele na rok 2019
– organizácia spoločných tréningov v spolupráci s oddielmi západ na týždennej báze
– organizácia výcvikových táborov
– kvalitatívne výsledky z MSR žiakov a MSR dorastencov
– odovzdať čo najviac kvalitných pretekárov do budúcnosti
– zlepšiť úspešnosť pretekárov a povedomie o práci CTM západ

Pri organizácii spoločných tréningov sa budeme venovať hlavne rozvoju technických zručností a
randori, Našim hlavným cieľom je pripraviť a vychovať čo najviac kvalitne pripravených
pretekárov do budúcnosti. Zároveň sa budeme snažiť aby sa spoločných tréningov na týždennej
báze zameraných na randori CTM – západ, zúčastňovali aj pretekári zo západného Slovenska
nezaradení do CTM – BA západ prípadne pretekári iných CTM, prípadne zahraničný pretekári.

Výber do CTM – západ
– 10 pretekárov (2/3 starší žiaci, staršie žiačky, 1/3 dorastenci a dorastenky), a 20 pretekárov v
sledovaní resp. náhradníci vybraní v spolupráci s oddielovými trénermi (spolu 30 pretekárov)
Pravidlá a pokyny pre pretekárov
– nulová tolerancia alkoholu, dopingu, drog, cigariet, tabaku
– dodržiavanie disciplíny na akciách CTM – BA západ
– neúčasť na tréningoch a sústredeniach CTM – BA západ dať vedieť minimálne 3 dní pred danou
akciou
– neospravedlnenie z akcie môže znamenať vyradenie pretekára z kádra CTM – BA západ
– vzorné správanie na akciách CTM – BA západ, ale aj v bežnom živote
– pri porušení pravidiel CTM – BA západ môže byť daný pretekár vyradený z kádra CTM – BA
západ