Vážení tréneri CTM,
na základe rozhodnutia VV SZJ a skutočnosti, že momentálne je p. Mezovský dlhodobo PN je potreba zjednotiť plány CTM a zabezpečiť dodržiavanie zásad vychádzajúcich zo smernice SZJ o CTM. Túto smernicu budeme prerábať, keďže niektoré skutočnosti sa už nezakladajú na realite.

V prílohe nájdete jednotný plán pre CTM vo dvoch častiach:

– PDF : Plán prípravy 2020 CTM (slovný popis koncepcie práce, hlavných cieľov, plánu prípravy a výberu pretekárov)

– excel: Plán a výber 2020 CTM : tu nájdete termíny reprezentácie U18 a hlavné podujatia pre U15 (hlavne z kalendára SZJ) spolu z Kalendárom repre U18.

V treťom liste si doplnte vlastné akcie CTM, resp. plán činnosti CTM.
Ďalešie listy sú výber pretekárov a rozpočet.

Koordinovať prácu CTM za RRT bude reprezentačný tréner U18 – p. Slaný – v konečnom dôsledku je za to zodpovedná RRT voči VV SZJ.

V kalendári CTM sú vyznačené hrubým MT, ktoré považujeme za smerodajné k výberom do reprezentácie U18 (okrem turnajov EP) (na stretnutí trénerov v BB začiatkom roka sa na tom zhodli všetci prítomní) :

MT Ostrava, MT Budapest, MT Brno, MT Varsava, MT Koroška

Je na Vás – tréneroch CTM – odporučiť alebo skoordinovať účasť pretekárov z Váško „kraja“, ktorí by mohli byť zaradení do repre na aspoň troch z týchto turnajov. Takto vieme porovnať, resp. vidieť ako na tom pretekári v skutočnosti sú. RRT odporúča na základe týchto turnajov robiť aj výber do CTM (+ domáce podujatia, testy a pod. samozrejme). Sú to blízke podujatia s minimálnymi nákladmi ale kvalitou, ktorá posúva pretekárov smerom k EP.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu a verím, že spoločne dokážeme pripraviť nasledujúcu generáciu pretekárov a pretekárok, ktorí nás budú úspešne reprezentovať až do seniorskej kategórie!