Dňa 1. januára 2022 vstupuje do platnosti nový Zoznam zakázaných látok 2022. Aktuálne si môžete pozrieť slovenskú aj anglickú verziu tohto Zoznamu, rovnako aj Monitorovací program 2022 a zhrnutie zmien v Zozname.

Zoznam zakázaných látok a metód 2022 + Monitorovací program 2022

Zmeny v Zozname zakázaných látok a metód 2022