Dátum GZ SZJ sa mení zo dňa 19.6.2021 na 27.6.2021.

Ďakujeme za pochopenie