V piatok 13. 12. 2019 sa konali na FTVŠ UK Bratislava záverečné skúšky vzdelávacieho školenia tréner džudo II. kvalifikačný stupeň.
Školenie prebiehalo v rokoch 2018 a 2019 (celkovo 4x víkend (všeobecná časť a špecializácia) + záverečná skúška 13.12. 2019).
S potešením oznamujem, že skúšky úspešne zložili a kvalifikáciu tréner džuda II. stupňa získali nasledovní:
1. Branislav Slaný
2. Jozef Lenečéš
3. Lajos Kosuth
4. Ľudovít Škultéty
5. Martin Olha
6. Soňa Zajacová Kunšeteková
7. Stanislav Kuchár
Všetkým ešte raz touto cestou gratulujem!