Začiatkom roka sa konalo prvé športové testovanie dorastencov pod vedením reprezentačného trénera Branislava Slaného.

Zranení športovci si testovanie urobili dodatočne vo svojich kluboch.

V prílohe nájdete výsledky testovania dorastencov aj dorasteniek.