Vážení členovia Slovenského zväzu judo,
V prvom rade ďakujem všetkým členom, športovcom, trénerom,
športovým odborníkom a funkcionárom, za podporu ktorá sa mi
dostala počas náročného roka 2018.
Minulý rok bol náročný z hľadiska zabezpečovania súťaží,
reprezentácie, ale hlavne fungovania po novelizácie zákonu
o športe, a plnení administratívnych smerníc zo strany štátnych
orgánov.
Neustále sa prispôsobujeme na nové podmienky vyplývajúce
z novelizovaného zákona o športe. Bohužiaľ administrácia sa zvýšila, výkazníctvo a ďalšie
administratívne procesy, ktoré sú pre vás „neviditeľné“. Úspešne sme migrovali našu
databázu a naplnili sme IS MŠVVaŠ.
V roku 2018 sme obstáli so cťou. Zvládli sme náročné úlohy, naši športovci dosiahli pekné
športové výsledky na vrcholných podujatiach, svetových či európskych pohároch a prestíž SZJ
stúpla ako v domácich športových organizáciách tak aj v medzinárodných – European Judo
Union (EJU) a International Judo Federation (IJF). Naďalej som pracoval ako podpredseda
Rady pre šport MŠVVaŠ. Je to ocenenie predovšetkým pre náš zväz a aj mňa osobne. Aj to
nám umožňuje účinne presadzovať naše záujmy na prospech rozvoja nášho športu. Presadilo sa
zriadenie štátneho tajomníka pre šport, stal sa ním Jozef Gönci, s ktorým úzko spolupracujeme.
V plnej miere podporujeme všetky reprezentačné zložky, predovšetkým seniorskú, nakoľko
prebieha kvalifikácia na OH 2020 v Tokyo. Navýšili sme rozpočet, vybavili sme reprezentáciu
dresmi, zimnými bundami, čiapkami, atď. aby dôstojne reprezentovali Slovensko a náš zväz.
Želáme im veľa úspechov.
Pevne verím, že aj rok 2019 spoločnými silami zvládneme, bude ešte úspešnejší a želám vám
všetkým veľa úspechov.
Rei