Vyhodnotenie roku 2021 – dorastenecká reprezentácia

     Rok 2021 začal na Slovensku lock-downom, kedy bola akákoľvek forma tréningu nemožná.
Zároveň bolo ťažké odhadnúť, kedy sa tréningový cyklus vráti do normálu. Hlavné podujatia
kalendára EJU v kategórii dorastencov v prvom polroku boli stornované a vrchol –
Majstrovstvá Európy U18 v Rige, preložené na mesiac august.
Za tejto situácie bola priorita číslo jedna sanovať tréningový proces s očakávaním spustenia
turnajového kolotoča niekedy v lete. Z dostupných možností bolo nadmieru prínosné, že SZJ
spustil možnosť zúčastniť sa tréningu v bubline v OC Šamorín. Túto možnosť využila
reprezentácia aj za pomoci CTM-iek. V tomto čase bolo zakázané aj premiestňovať sa z okresu
do okresu, takže táto forma bola pre U18 záchranou. Za tejto nepriaznivej situácie sa podarilo
ešte v apríli zorganizovať TC v bubline vo Svite a v máji vycestovať na TC spolu s českou
reprezentáciou do Teplíc (CZE).
V júni EJU už uvoľnila kalendár dorastencov a nasledoval sled Európskych pohárov U18
v dvojtýždňových rozostupoch za sebou – Poreč (CRO), Teplice (CZE), Bukurešť (ROM). Nebola
to ideálna situácia opäť, pretože pred tým nebola možnosť sa zúčastniť na žiadnom
testovacom medzinárodnom turnaji a išlo sa hneď do áčiek. Ich tohtoročným špecifikom ďalej
bolo, že vplyvom covidu sa náklady na účasť na nich oproti minulým rokom takmer
zdvojnásobili (opakované PCR testy, noc navyše v hoteli, zdraženie ubytovania atď.).
V lete teda prebiehali netypicky pre U18 Európske poháre a po ME v auguste sa uskutočnili
ešte dva kvalitné medzinárodné turnaje, kde sa mohli dorastenci predstaviť – Krakov (POL) a
Brno (CZE). Na jeseň došlo opäť k zhoršovaniu epidemiologickej situácie, ďaľšie A-turnaje boli
zrušené. Reprezentačnému teamu sa ešte podarilo vycestovať koncom októbra na TC do
St.Johann (AUT).

Podujatia roku 2021
V roku 2021 dorastenecká reprezentácia absolvovala 10 spoločných akcií:
• 1 x ME v Rige (LAT)
• 3 x E CUP – Poreč (CRO), Teplice (CZE), Bukurešť (ROM)
• 1 x medzinárodný turnaj Budapešť (HUN)
• 2 x zahraničný TC Teplice (CZE), Sankt Johann (AUT)
• 3 x domáci TC ( 2 x v OC Šamorín, 1 x vo Svite)

K týmto akciám treba pripočítať ešte akcie, kde bola účasť odporúčaná a pretekári sa ich
zúčastnili s materskými klubmi – MT Krakov (POL) a MT Brno (CZE).
Výsledky a hodnotenie pretekárov
Hlavnou prioritou roku 2021 bola pracovať s čo najširším výberom z dôvodu kreovania teamu
na EYOF 2022, kde môže Slovensko nominovať pretára v každej váhovej kategórii. To bolo
možné len za masívnej finančnej spoluúčasti klubov, osobitne by som v tomto smere vyzdvihol
1.JC Pezinok.

Výsledky Majstrovstvá Európy U18 Riga (LAT)
Výkonnostné ciele na ME U18 Riga (LAT) 17.-19.8.2021 boli nasledovné: účasť 4 pretekárov,
z toho 1 x umiestnenie do 5.miesta, 1 x umiestnenie do 7.miesta.
Plánované výkonnostné ciele sme nedosiahli. Prispelo k tomu aj zranenie Emy Fízeľovej, ktorá
po 1.mieste a 3.mieste na Európskych pohároch v Poreči a Tepliciach, ako svetová jednotka
vo váhe do 63 kg sa Majstrovstiev Európy nemohla zúčastniť. A Jozefovi Tománkovi, ktorý
takisto vybojoval dve medaile na áčkach, na ME chýbalo trochu šťastia, aby sa aj tam zúčastnil
záverečných zápasov medzi európskou špičkou, do ktorej patrí. Títo dvaja pretekári splnili
nominačné kritériá a Tománek sa zúčastnil na ME na náklady SZJ. Na vlastné náklady sa ME
zúčastnili ďalej Tománková, Klobučník, Háger, Kossuth.

Jozef Tománek – 50kg , 16 pretekárov, 1x výhra, 2x prehra a delené 9.miesto
Lenka Tománková – 57kg, 29 pretekárok, 1x výhra, 2x prehra a delené 9.miesto
Matej Klobučník – 55kg, 28 pretekárov, 1x prehra a bez umiestnenia
Samuel Háger – 66kg, 32 pretekárov, 1x prehra a bez umiestnenia
Adam Kossuth – 90kg, 25 pretekárov, 1x prehra a bez umiestnenia
Realizačný team
Tréner: Branislav Slaný
Asistent trénera: Matej Hajas
Realizačný team: tréneri CTM, strediskoví a kluboví tréneri

Záver
K pozitívam roku 2021 patrí:
• Aj napriek naozaj zložitej situácii sa podarilo udržať pretekárov vo výberoch
v tréningovom procese, umožniť im účasť na vrcholových podujatiach a to najmä za
výdatnej pomoci a spolupráci s CTM-kami, ZCTM a jednotlivými klubmi.

• Z 27 členného výberu pretekárov ročníkov 2004 a 2005 všetci pokračujú
v pretekárskej činnosti aj v roku 2022 a je to teda báza, z ktorej bude možná kvalitná
nominácia na EYOF 2022 v Banskej Bystrici.
• Výsledky z Európskych pohárov dorastencov patrili k tým nadpriemerným – z troch
účastí sme získali 4 medaile (z toho jedna zlatá) a 3 siedme miesta. Víťazstvo
v Európskom pohári dorastencov sa podarilo vybojovať po 4 rokoch.
Ako negatívne v roku 2021 hodnotím:
• Nesplnenie výkonnostných cieľov, ktoré sme si stanovili na ME U18.
• Kvôli výraznému nárastu nákladov vplyvom covidu nemožnosť prefinancovať prípravu
širšiemu výberu dorastencov. Tým, že náklady na jednotlivca vzrástli a zároveň bola
snaha zapojiť čo najviac pretekárov do prípravy, nožničky sa počas roku len roztvárali.
I keď sa v maximálnej miere kumulovali prostriedky na prípravu aj z rozpočtov CTM, aj
tak zostala veľká finančná záťaž aj na samotných kluboch.
Na záver by som rád všetkým poďakoval za spoluprácu v tomto ťažkom roku. Siahli sme si na
dno síl, aj dno financií, aby sme udržali prípravu dorastencov na požadovanej úrovni. Verím,
že toto všetko budúcnosť zohľadní a budeme sa môcť tešiť na odmenu vo forme
perspektívnych výsledkov už v najbližšom čase, ale hlavne dlhú výdrž nádejných dorastencov
do juniorského a hlavne seniorského veku.
Zároveň verím, že príprava v rámci možného, maximálne prispela ku kreovaniu EYOF teamu
a potenciál tohto podujatia budúci rok v Banskej Bystrici využijeme na propagáciu džuda
najmä cez skvelé výsledky.

Bratislava, 4.12.2021 Branislav Slaný
reprezentačný tréner U18