Projekt TATAMI 

Cieľ projektu : 

Cieľom projektu je odmenenie najaktívnejších členských oddielov Slovenského zväzu Juda vo forme zapožičania 32 ks tatami 2x1m pre jeden oddiel.

Ďalej zvýšenie členskej základne , zvýšenie účasti na majstrovských súťažiach jednotlivcov a družstiev.