Slovenský zväz judo vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 
                      – reprezentačný tréner seniorov (Na dobu troch rokov)
                      – reprezentačný tréner juniorov a junioriek (Na dobu dvoch rokov.)
                      – reprezentačný tréner dorastencov a dorasteniek (Na dobu dvoch rokov.)
                      – tréner CTM (východ, západ, sever, juh,)    (Na dobu dvoch rokov.)
Podmienky výberu na jednotlivé pozície  sú upresnené v oznámení o výbere v prílohe.
Záujemcov o tieto pozície žiadame aby zaslali svoje žiadosti na mailovú adresu szj@judo.sk do 8.12.2021.